HardcoreGraphic

General Category => CorelDraw => ข้อความที่เริ่มโดย: กฤติยา ที่ มีนาคม 17, 2011, 08:12:28 AM

หัวข้อ: เครื่องมือต่างๆ ใน coreldraw
เริ่มหัวข้อโดย: กฤติยา ที่ มีนาคม 17, 2011, 08:12:28 AM
เครื่องมือต่างๆ ใน coreldraw

(http://upic.me/i/6w/clip_image002.gif)


1.Pick tools
เครื่องมือตัวนี้จะใช้ในการ
-จับ แตะ เพื่อเลือกว่าจะทำงานกับ วัตถุชิ้นไหน (select)
-ใช้จับเพื่อเคลื่อนที่ วัตถุ
-จับมุมเพื่อขยายขนาด
-จับขอบเมื่อต้องการ ทำให้อ้วนผอม สูงหรือเตี้ยลง
-ทำมาคีย์ครอบวัตถุ เพื่อต้องการเลือกพร้อมกันหลายชิ้น
-คลิ๊กขวาเมื่อจับที่วัตถุ เพื่อต้องการเรียกคำสั่งเสริม

คลิ๊กสองครั้ง ที่วัตถุ
-แล้วจับมุม เพื่อหมุนวัตถุ
-จับปุ่มบน ล่าง ซ้าย ขวา เพื่อปรับวัตถุให้เฉียงหรือเอียง

(http://upic.me/i/qq/clip_image002.gif)


2.1 shape toos
ปุ่มนี้ใช้เมือต้องการแก้ไขรูปทรง เส้น และโหนด

กรณีแตะที่เส้น เมือต้องการแก้ไขเส้น
เปลี่ยนคุณสมบัติเส้น
-เป็น เส้นตรง(line)
-เป็น เส้นโค้ง(curve)
แตะที่โหนด เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของโหนด
-ย้าย  เคลื่อนที่โหนด
-บวกเพิ่มโหนด (คลิ๊กสองครั้งที่เส้น หรือกดที่ปุ่ม+โหนด)
-ลบโหนดทิ้ง (คลิ๊กสองครั้งที่โหนดที่ต้องการลมทิ้ง)
-เชื่อมต่อโหนด (ลากไปซ้อนกับโหนดที่ต้องการเชื่อม หรือเลือกจับสองโหนดแล้วกดปุ่มเชื่อม)
-ตัดโหนดแยกจากกัน (คลิ๊กที่ โหนด แล้วกดที่ปุ่ม แยก )
เปลี่ยนคุณสมบัติของโหนด ให้เป็นแบบ
-ตัดความสัมพันธ์ (Cusp)
-สมดุลแขนโหนดเท่ากัน (Symmetricel)
-สมดุลแขนโหนดไม่เท่ากัน(Smooth)
ทุกปุ่มที่กล่าวมาจะปรากฏขึ้นในแถบ properties
ด้านบน เมืออยู่ในระหว่างการใช้งาน shape tool

กรณีแตะที่ สี่เหลี่ยม
จะปรากฏ ปุ่มที่มุมสี่เหลี่ยม ทั้งสี่ด้าน เมื่อเราจับเลือน
จะได้ สี่เหลี่ยมที่มีมุมโค้งมน

กรณีแตะที่วงกลม
แล้วจับโหนดเลือนไปมา จะสามารถปรับเปลี่ยนวงกลมใหเป็นแบบวงกลมเสี่ยวได้
(แบบที่ทำกร๊าฟวงกลม)

กรณีแตะที่รูปหลายแฉก
แล้วจับโหนดเลือนไปมาจะเป็นรูปดาว
แฉกของดาว จะแยกเปลี่ยนตามทุกแฉก พร้อมกัน ด้วยการขยับ เข้า-ออก
และจำนวนเหลี่ยมของดาว ก็เท่ากับเหลี่ยมของวัตถุ

กรณีแตะที่ตัวหนังสือ
-สามารถปรับเปลี่ยน ช่องไฟระหว่างตัวหนังสือ
-สามารถปรับเปลี่ยน ระยะบรรทัด
-จับโหนดประจำตัวหนังสือเพื่อเปลี่ยน ตำแหน่ง ยกลอย ตัวหนังสือแยกเป็นตัวๆ

กรณีแตะที่รูปภาพ
จะปรากฏโหนดขึ้นทั้งสี่ด้าน สามารถเลือนแยกอิสระเพื่อทำการคอปรูปภาพ
หรือแต่งเพิ่มโหนด ทำโค้งเพื่อตัดฉากหลังออก หรือตัดเอาเฉพาะส่วนของรูปที่ต้องการ


(http://upic.me/i/2h/clip_image002.gif)


2.2 Eraser tool
เครื่องมือใช้ลบ ส่วนต่างๆที่วาดขึ้น โดยการคลิ๊กค้างไว้แล้วเลือนไปลบตรงส่วนที่
ไม่ต้องการ เครื่องมือตัวนี้จะสร้างเส้นและโหนดแทนที่ ส่วนที่ถูกลบไป
เช่นเราวาดรูปวงกลมขึ้นมา แล้ว ลบวงกลมออกไปครึ่งหนึ่ง ก็จะเหลือเป็นรูปวงกลมครึ่งหนึ่งในส่วนที่เหลืออยู่


(http://upic.me/i/84/clip_image002.gif)2.3 Free Transform tool
เครื่องมือนี้ใช้ในการ เปลี่ยนแปลงรูปทรง แบบฟรีแฮนด์ คือกดแล้วเลือนเมาท์แก้ได้เลย
เช่นเปลี่ยนแปลงขนาด(size) มุมหมุน(angle) ความลาดเอียง (skew)
สามารถกำหนดความละเอียดได้ และก๊อปปี้ขึ้นมาอีกชุดได้
เหมือน shape (ตามความเห็นผมคิดว่าใช้ Shape ดีกว่าเพราะว่าเหมือนกันเลย)
แต่จะดีในกรณีที่ต้องการสร้าง รูปทรงแบบเดียวกันหลายๆชิ้นเร็วๆ
วิธีใช้ คลิ๊กที่ชิ้นงานแล้วเลือนเมาท์เลย
ยกตัวอย่างตั้งแบบให้หมุน เมื่อเราคลิ๊กจุดที่คลิ๊กจะกลายเป็นเซนเตอร์ในการหมุน แล้วเลือนเมาท์หมุนได้เลย


(http://upic.me/i/b7/clip_image002.gif)

2.4 Knife tool
ใช้ตัดแยกชิ้นงานเป็นสองชิ้น
ตัวอย่างเช่นเราวาดรูปวงกลมขึ้นมา แล้วเอาเครื่องมือนี้ตัดแบบหยักๆ
เหมือนไข่แตก เราก็จะแยกวงกลมนั้น`ออกเป็นสองชิ้นเลย
หรือว่าใช้ตัดตัวหนังสือแล้วเลือนออกมาจะคล้ายตัวหนังสือแตกแยกออกจากกัน
วิธีใช้งาน ให้คลิ๊กที่ knife tool แล้วเลือนเมาท์ไปตรงตำแหน่งของเส้นที่ตำแหน่งที่ต้องการเริ่มตัด
จะเห็นเครื่องมือเปลี่ยนเป็นมีดตั้งขึ้น
แล้วกดเมาท์ลงค้างไว้ แล้วเริ่มลากตัดไปจนถึงขอบอีกด้านที่ต้องการตัด มีดก็จะตั้งขึ้นอีก
ช่วงนั้นแล้วเราก็ปล่อยเมาท์ การตัดก็เสร็จ เรียบร้อย สามารถยกแยกออกมาได้เลย

(http://upic.me/i/8k/clip_image002.gif)

2.5 Roughen brush
เราจะใช้เครื่องคราดไถนี้ ในกรณีที่ต้องการให้เส้นที่เราสร้างขึ้น กลายเป็นเส้นหยึกยัก
ได้ง่ายๆด้วยการรูดไปตามเส้นเพียงครั้งเดียว(กดเมาท์ค้างไว้แล้วรูดไปตามเส้น)
ใช้สร้างขอบของวัตถุให้เป็นเส้นโหนดที่ยักไปยักมา โดยไม่ต้องมาเพิ่มโหนดแล้วเลือนแก้ไขที่ล่ะโหนด
เหมาะสำหรับทำตัวหนังสือแยกขอบแตกๆ หรือรูปทรงที่ไม่ต้องการให้ขอบมันเรียบ


(http://upic.me/i/no/clip_image002.gif)

2.6 Smudge brush
เครื่องมือนี้เหมือน สำลีปั่นหู
แต่ว่าการใช้งานคล้าย Eraser tool แต่ว่าไม่เพียงลบได้
มันยังสามารถเพิ่มได้ ด้วยการเริ่มกดเมาท์ค้างไว้จากด้านใน
วัตถุแล้วลากออกไป ชิ้นงานก็จะมีรูปทรงยื่นออกไปตามนั้น


(http://upic.me/i/k3/clip_image002.gif)


Zoom tools
เป็นเครื่องมือขยาย มุมมอง เพื่อให้สามารถขยายการ
มองชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาได้ชัดเจนขึ้น
คลิ๊กขวาเพื่อ zoomเข้า
คลิ๊กซ้ายเพื่อ Zoomออก
มาคีย์เพื่อกำหนดขอบเขตที่ zoom เข้าไปดู
ส่วนอีกปุ่มที่อยู่ใน กรอบเดียวกัน ที่เป็นรูปมือ
คือปุ่มที่ใช้จับแผ่นงานแล้วเลือนมุมมอง ไปตามตำแหน่งที่ต้องการ


 (http://upic.me/i/g1/clip_image002.gif)


FreeHand tools
เป็นเครื่องมือที่ใช้วาด เส้น
กดค้างไว้แล้วเลือน เมาท์ไปมา วาดรูปได้ตามต้องการ
หรือว่าคลิ๊กปล่อยจากจุดหนึ่ง แล้วไปคลิ๊กอีกจุดเพื่อ ขีดเส้นตรง


Polygon tool
เป็นเครื่องมือที่ใช้วาด รูปทรง สี่เหลี่ยมขึ้นไป
มาตรฐานจะถูกตั้งไว้ที่รูปทรง 5 เหลี่ยม หลังวาดแล้ว
สามารถปรับเปลี่ยน  กดตั้งจำนวนเหลี่ยมที่ต้องการได้
เครื่องมือนี้จะใช้วาดรูปดาว5แฉกได้ ง่ายและเร็ว


(http://upic.me/i/sz/clip_image002.gif)

Text tool
ปุ่มนี้เมือกดใช้งาน  ให้คลิ๊กที่หน้ากระดาษ แล้วเริ่มพิมพ์
ใช้พิมพ์ข้อความ ตัวอักษร ตั้งได้ ทั้งแบบ ขนาด หนาบาง ตามแบบโปรแกรมทั่วไป
สีสัน และใช้คลิ๊กที่ข้อความเพื่อพิมพ์เพิ่มเติม
หัวข้อ: Re: เครื่องมือต่างๆ ใน coreldraw
เริ่มหัวข้อโดย: กฤติยา ที่ มีนาคม 17, 2011, 08:15:14 AM
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือ Polygon tool
นอกจากจะใช้วาด ดาวหลายๆแฉกแล้วเรายังสามารถเพิ่มโหนดเข้าไปที่เหลี่ยมได้ด้วย
โปรแกรมจะเพิ่มตำแหน่งโหนดเข้าไปทุกๆแฉก ทำให้เราสร้างรูปทรง
กงจักรแบบแปลกๆได้ตามจินตนาการ ซ้ำยังดัดเหลี่ยมให้โค้งได้ด้วย
โดยทุกแฉกจะเปลี่ยนตาม เส้นที่เราแก้เพียงเส้นเดียว
ตามเคยครับมีวิดีโอ gif ให้ดู
(http://www.uppicweb.com/i/ir/gqplg.gif)

ผมลองสร้างกงจักรแบบมีหลายละเอียดหยักไปมามัวๆออกมาตามนี้ครับใช่เวลาไม่ถึงนาที
(http://i734.photobucket.com/albums/ww347/corelDR/plgnode1.jpg)
นี่ครับ ภาพเต็ม
(http://i734.photobucket.com/albums/ww347/corelDR/plgnode2.jpg)
หัวข้อ: Re: เครื่องมือต่างๆ ใน coreldraw
เริ่มหัวข้อโดย: กฤติยา ที่ มีนาคม 17, 2011, 08:16:05 AM
เปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ ด้วยคำสั่ง Envelope

เริ่มต้นด้วยการพิมพ์ตัวหนังสือ และวาดรูปทรงที่ต้องการ
จากนั้นเปิดกรอบ Envelope (Ellects - Envelope)
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/elv001.jpg)
.
.
ใช้เมาท์แตะที่ตัวหนังสือ คำสั่งใน Envelope จะเริ่มตั้งได้
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/elv002.jpg)
.
.
เริ่มกดตามขั้นตอนนี้
1.กดที่ รูป หลอดดูด (Create From)
2.กดที่ แบบรูปทรงที่ต้องการ
3.ตั้งแบบ ในตัวอย่างตั้ง Vertical
4.กด Apply
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/elv003.jpg)
.
.
แล้วตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปตามแบบที่กำหนด
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/elv004.jpg)
.
.
ตัวอย่างเอาตัวหนังสือเปลี่ยนให้เข้ากับรูปทรงต่างๆ
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/elv005.jpg)
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/elv006.jpg)

หัวข้อ: Re: เครื่องมือต่างๆ ใน coreldraw
เริ่มหัวข้อโดย: กฤติยา ที่ มีนาคม 17, 2011, 08:17:50 AM
เพิ่มมิติให้ชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Interactive Extrude Tool

ลองใช้กับตัวหนังสือ เราพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมา1ชุด
แล้วกดใช้เครื่องมือ Interactive Extrude Tool
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie01.jpg)
.
.
.
จากนั้นมากดที่ ตำแหน่งกลางตัวหนังสือ แล้วกดค้างไว้ลากไปทางด้านหลัง
เราจะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie02.jpg)
.
.
.
การปรับแต่งเราจะทำการคลิ๊กซ้ำอีกครั้งที่ตัวหนังสือ จะมีกรอบวงกลมสีเขียวขึ้นมา
หากเอาเมาท์จับที่ภายในวงกลมจะเป็นการหมุนมิติการมอง
และมีอีกจุดระหว่างเส้นลากจะมีแถบบาร์สีขาวให้เลือนเพื่อปรับความหนา-บาง
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie03.jpg)

.
.
.
เพื่อให้เห็นรายละเอียด ให้เรากดที่แถบสีเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีเทา
จากนั้นเรียกกรอบ Extrude ขึ้นมา โดยกดที่เมนูบาร์ Effects-Extrude

(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie05.jpg)
.
.
.
ในกรอบ Extrude จะมีรูปหลอดไฟกดที่รูปหลอดไฟ แล้วกดเปิดดวงไฟที่1
เรากดค้างไว้ที่ตำแหน่งมุมของหลอดไฟ นำมาไว้ตำแหน่งดังรูป แล้วกด Apple
ชิ้นงานที่เราทำไว้ก็จะมีมิติแสงเงาตามที่ตั้งไว้ 
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie06.jpg)
.
.
.
หากต้องการแก้ไข ให้กด Edit ที่กรอบ แล้วตั้งหลอดไฟใหม่
หรือจะเพิ่มแสงจาก หลอดที่2 ที่3ก็ได้ตามใจชอบ  แล้วกด Apple
(หมายเหตุดูจากชิ้นงานที่เปลี่ยนไปปรับแก้ได้)
ตัวอย่างการส่องแสงเข้าตามมุมต่างๆ
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie07.jpg)
.
.
.
ยังสามารถปรับใช้กับรูปทรงต่างๆได้ด้วย 
(http://i687.photobucket.com/albums/vv237/ecofanta/ie/ie08.jpg)