HardcoreGraphic

News & Event => ข่าวประกวดออกแบบ, ข่าวประชาสัมพันธ์ในวงการออกแบบ => ข้อความที่เริ่มโดย: otopbb ที่ กรกฎาคม 05, 2016, 09:06:11 PM

หัวข้อ: การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์
เริ่มหัวข้อโดย: otopbb ที่ กรกฎาคม 05, 2016, 09:06:11 PM
การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัลการประกวด: 1) รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท  2) รางวัลชมเชย : 3,000 บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
1.     ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
2.     ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสามารถสื่อความหมาย ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้
3.     ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
4.     ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
5.     ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
6.     ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
7.     การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
การจัดส่งผลงาน
1.     พิมพ์ผลงานในรูปแบบ สี 1 ภาพ และ ขาว – ดำ 1 ภาพขนาด 12 ซม. X 12 ซม.  (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) และติดลงบนกระดาษแข็ง (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนาด A4 โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
2.     กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://mat.eng.ku.ac.th)
3.     แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ในรูปแบบนามสกุล
·      AI (Adobe Illustrator)
·      PDF 
·      JPG
·      gif แบบพื้นใส
4.     แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
5.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6.     ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า"โครงการประกวดออกแบบโลโก้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ” มาที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กำหนดการประกวด
·      ระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
·      ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 9 กันยายน 2559 ทาง http://mat.eng.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 2102-4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์โลโก้
·      แบบทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล
·      ออกแบบสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ที่สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ตลอด 20 ปี นับตั้งแต่ตั้งภาควิชาฯ
·      สามารถนำไปใช้ในการสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
·      ศึกษาจากข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาฯ จาก Website และ Facebook ของภาควิชาฯ
o  http://mat.eng.ku.ac.th
o  https://www.facebook.com/MaterialsKU/

หัวข้อ: Re: การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiSkyNet ที่ สิงหาคม 09, 2016, 09:07:19 AM
เดี๋ยวตามไปส่งครับ