Graphic Design Community HardcoreGraphic

General Category => CorelDraw => ข้อความที่เริ่มโดย: bomdekd ที่ มิถุนายน 19, 2018, 05:21:44 PM

หัวข้อ: ขอถามผู้รู้ครับ CorelDRAW
เริ่มหัวข้อโดย: bomdekd ที่ มิถุนายน 19, 2018, 05:21:44 PM
เราจะลบเส้นที่ซ้อนทับอยู่ในครั้งเดียวอย่างไร CorelDRAW X6

(https://www.img.in.th/images/00e2c73a86a13e287ebc8167c08ee4a9.jpg)
หัวข้อ: Re: ขอถามผู้รู้ครับ CorelDRAW
เริ่มหัวข้อโดย: rong ที่ สิงหาคม 16, 2018, 08:10:09 PM
กด Alt ค้างไว้ แล้วลากเม้าท์ผ่านเส้นนั้น (ลากสัมผัสแค่ส่วนหนึ่งพอ)
 ไม่ว่ามีกี่เส้นซ้อนกันจะถูกจับไว้หมด แล้วกด Delete