Graphic Design Community HardcoreGraphic

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - otopbb

หน้า: [1]
1
การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัลการประกวด: 1) รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท  2) รางวัลชมเชย : 3,000 บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
1.     ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
2.     ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสามารถสื่อความหมาย ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้
3.     ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
4.     ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
5.     ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
6.     ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
7.     การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
การจัดส่งผลงาน
1.     พิมพ์ผลงานในรูปแบบ สี 1 ภาพ และ ขาว – ดำ 1 ภาพขนาด 12 ซม. X 12 ซม.  (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) และติดลงบนกระดาษแข็ง (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนาด A4 โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
2.     กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://mat.eng.ku.ac.th)
3.     แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ในรูปแบบนามสกุล
·      AI (Adobe Illustrator)
·      PDF 
·      JPG
·      gif แบบพื้นใส
4.     แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
5.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6.     ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า"โครงการประกวดออกแบบโลโก้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ” มาที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กำหนดการประกวด
·      ระยะเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
·      ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 9 กันยายน 2559 ทาง http://mat.eng.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 2102-4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์โลโก้
·      แบบทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล
·      ออกแบบสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ที่สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ตลอด 20 ปี นับตั้งแต่ตั้งภาควิชาฯ
·      สามารถนำไปใช้ในการสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
·      ศึกษาจากข้อมูลพื้นฐานของภาควิชาฯ จาก Website และ Facebook ของภาควิชาฯ
http://mat.eng.ku.ac.th
https://www.facebook.com/MaterialsKU/


หน้า: [1]

©HardcoreGraphic.com All rights reserved