Graphic Design Community HardcoreGraphic

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - watana-design

หน้า: [1]
1
watana-design ผู้ให้บริการ จัดทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ และงานออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงหลักการใช้งาน การเข้าถึงง่าย ภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ และความสวยงามในเชิงศิลป์ นอกจากจะเพียงแค่ให้ธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์แล้ว เรายังเน้นถึงคุณประโยชน์จากการมีเว็บไซต์ สิ่งที่ธุรกิจของคุณจะได้รับตอบแทนจากการมีเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ เว็บรองรับมือถือ  จัดทำเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ เน้นประสิทธิภาพการใช้งานและรูปลักษณ์ความสวยงาม สร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ผู้เข้าชม  การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเป็นที่น่าจดจำ

เป้าหมายของเรามิใช่เพียงเพื่อแค่การให้ลูกค้าได้มีเว็บไซต์เท่านั้น เป้าหมายของเราคือเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบและจัดทำให้ลูกค้านั้น สามารถที่จะเพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจของลูกค้าได้

ด้วยการออกแบบเว็บไซค์จากคนทำงานมืออาชีพตัวจริง ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของท่านจะมีความสวยงาม ง่ายต่อการเข้าชม และเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของท่าน

บริการการจัดทำเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

Static Website, Coporate Website
 • เป็นเว็บไซต์ html ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีระบบจัดการข้อมูล ไม่สามารถอัพเดตข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 1 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

Website & Content Management System
 • เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (CMS หรือเรียกว่า Backoffice) เป็นเว็บไซต์ที่มีการออกแบบระบบการจัดการอัพเดตข้อมูลสำหรับเว็บนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถอัพเดตรายละเอียดของสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 3 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

สนใจคลิก รับทำเว็บ เพื่อเข้าชมผลงานและติดต่อได้อยากมีเว็บไซต์ ต้อง www.watana-design.com

2
watana-design ผู้ให้บริการ จัดทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ และงานออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงหลักการใช้งาน การเข้าถึงง่าย ภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ และความสวยงามในเชิงศิลป์ นอกจากจะเพียงแค่ให้ธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์แล้ว เรายังเน้นถึงคุณประโยชน์จากการมีเว็บไซต์ สิ่งที่ธุรกิจของคุณจะได้รับตอบแทนจากการมีเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์  จัดทำเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ เน้นประสิทธิภาพการใช้งานและรูปลักษณ์ความสวยงาม สร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ผู้เข้าชม  การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเป็นที่น่าจดจำ

เป้าหมายของเรามิใช่เพียงเพื่อแค่การให้ลูกค้าได้มีเว็บไซต์เท่านั้น เป้าหมายของเราคือเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบและจัดทำให้ลูกค้านั้น สามารถที่จะเพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจของลูกค้าได้

ด้วยการออกแบบเว็บไซค์จากคนทำงานมืออาชีพตัวจริง ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของท่านจะมีความสวยงาม ง่ายต่อการเข้าชม และเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของท่าน

บริการการจัดทำเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

Static Website, Coporate Website
 • เป็นเว็บไซต์ html ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีระบบจัดการข้อมูล ไม่สามารถอัพเดตข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 1 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

Website & Content Management System
 • เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (CMS หรือเรียกว่า Backoffice) เป็นเว็บไซต์ที่มีการออกแบบระบบการจัดการอัพเดตข้อมูลสำหรับเว็บนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถอัพเดตรายละเอียดของสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 3 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

สนใจคลิก รับทำเว็บ เพื่อเข้าชมผลงานและติดต่อได้อยากมีเว็บไซต์ ต้อง www.watana-design.com

3
watana-design ผู้ให้บริการ จัดทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ และงานออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงหลักการใช้งาน การเข้าถึงง่าย ภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ และความสวยงามในเชิงศิลป์ นอกจากจะเพียงแค่ให้ธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์แล้ว เรายังเน้นถึงคุณประโยชน์จากการมีเว็บไซต์ สิ่งที่ธุรกิจของคุณจะได้รับตอบแทนจากการมีเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์  จัดทำเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ เน้นประสิทธิภาพการใช้งานและรูปลักษณ์ความสวยงาม สร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ผู้เข้าชม  การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเป็นที่น่าจดจำ

เป้าหมายของเรามิใช่เพียงเพื่อแค่การให้ลูกค้าได้มีเว็บไซต์เท่านั้น เป้าหมายของเราคือเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบและจัดทำให้ลูกค้านั้น สามารถที่จะเพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจของลูกค้าได้

ด้วยการออกแบบเว็บไซค์จากคนทำงานมืออาชีพตัวจริง ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของท่านจะมีความสวยงาม ง่ายต่อการเข้าชม และเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของท่าน

บริการการจัดทำเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

Static Website, Coporate Website
 • เป็นเว็บไซต์ html ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีระบบจัดการข้อมูล ไม่สามารถอัพเดตข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 1 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

Website & Content Management System
 • เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (CMS หรือเรียกว่า Backoffice) เป็นเว็บไซต์ที่มีการออกแบบระบบการจัดการอัพเดตข้อมูลสำหรับเว็บนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถอัพเดตรายละเอียดของสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 3 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

สนใจคลิก รับทำเว็บ เพื่อเข้าชมผลงานและติดต่อได้อยากมีเว็บไซต์ ต้อง www.watana-design.com

4
watana-design ผู้ให้บริการ จัดทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ และงานออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การออกแบบคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อธุรกิจของคุณ โดยคำนึงถึงหลักการใช้งาน การเข้าถึงง่าย ภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ และความสวยงามในเชิงศิลป์ นอกจากจะเพียงแค่ให้ธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์แล้ว เรายังเน้นถึงคุณประโยชน์จากการมีเว็บไซต์ สิ่งที่ธุรกิจของคุณจะได้รับตอบแทนจากการมีเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์  จัดทำเว็บไซต์

บริการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ เน้นประสิทธิภาพการใช้งานและรูปลักษณ์ความสวยงาม สร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ผู้เข้าชม  การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเป็นที่น่าจดจำ

เป้าหมายของเรามิใช่เพียงเพื่อแค่การให้ลูกค้าได้มีเว็บไซต์เท่านั้น เป้าหมายของเราคือเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบและจัดทำให้ลูกค้านั้น สามารถที่จะเพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจของลูกค้าได้

ด้วยการออกแบบเว็บไซค์จากคนทำงานมืออาชีพตัวจริง ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของท่านจะมีความสวยงาม ง่ายต่อการเข้าชม และเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของท่าน

บริการการจัดทำเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

Static Website, Coporate Website
 • เป็นเว็บไซต์ html ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีระบบจัดการข้อมูล ไม่สามารถอัพเดตข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 1 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

Website & Content Management System
 • เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (CMS หรือเรียกว่า Backoffice) เป็นเว็บไซต์ที่มีการออกแบบระบบการจัดการอัพเดตข้อมูลสำหรับเว็บนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถอัพเดตรายละเอียดของสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารได้
 • ระยะเวลาการจัดทำ : 3 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

สนใจคลิก รับทำเว็บ เพื่อเข้าชมผลงานและติดต่อได้อยากมีเว็บไซต์ ต้อง www.watana-design.com

5
ท่านสามารถติดตาม Facebook ของเราได้แล้ววันนี้
เพียงเข้าไปกดไลค์ที่ https://www.facebook.com/watanadesignfanpage
ขอบคุณครับ  :)

6
บริการการจัดทำเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

    1. Static Website, Coporate Website
    เป็นเว็บไซต์ html ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีระบบจัดการข้อมูล ไม่สามารถอัพเดตข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลข่าวสารได้
    ระยะเวลาการจัดทำ : 1 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

    2. Website & Content Management System
    เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (CMS หรือเรียกว่า Backoffice) เป็นเว็บไซต์ที่มีการออกแบบระบบการจัดการอัพเดตข้อมูลสำหรับเว็บนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถอัพเดตรายละเอียดของสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารได้
    ระยะเวลาการจัดทำ : 3 เดือนโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อประสานงานรับข้อมูลการจัดทำต่างๆ)

สนใจติดต่อ www.watana-design.com รับทำเว็บ

7
หลังจากที่เว็บไซต์ Chillkan.com ได้ออนไลน์สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการมานานหลายปี วันนี้ก็ถึงสมควรแล้วที่จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยขึ้น อ่านง่าย เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเว็บ อีกทั้งยังรองรับการแสดงผลทางสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่มีขีดจำกัดในการเข้าชมไม่ว่าจากสื่อใดและแหล่งเข้าชมใดๆ

การออกแบบจัดทำเว็บไซต์ Chillkan.com ใหม่ในครั้งนี้ มีแนวคิดที่ว่าต้องการนำเสนอเว็บที่นำเสนอข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์จังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าใจง่าย สะอาด เห็นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน

จากแนวคิดคร่าวๆ ก็ได้ทำการออกแบบขึ้นมา โดยให้ตอบสนองถึงความสะอาด เรียบง่าย และเข้าถึงง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถติดตามเนื้อหาที่สนใจได้โดยง่าย

จากการออกแบบเว็บใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมที่มากขึ้นและนานขึ้น ซึ่งน่าจะสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เจ้าของกิจการ

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.Chillkan.com

9
เว็บไซต์นั้น มีความสำคัญเป็นเสมือนหน้าร้านของเรา
ผู้คนสามารถที่จะเลือกชมสินค้าของเราได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน้าร้าน
เมื่อมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ลูกค้าก็สามารถที่จะมาดูสินค้านั้นๆ ได้โดยตรง และไม่เสียเวลา

การทำเว็บไซต์ที่ดีนั้น นอกจากจะเป็นเพียงหน้าร้านของเราแล้ว ยังต้องเป็นเว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมสามารถหาข้อมูลได้ง่าย และตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้

หากแต่จะมีเพียงเว็บไซต์เฉยๆ โดยทางผู้ทำไม่มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนเว็บให้รองรับผลการค้นหา เว็บไซต์นั้นก็จะขาดผู้เข้าชม มีผู้เข้าชมที่น้อย

ปัจจุบัน คนที่ทำเว็บไซต์กับผม ต่างก็มีลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี บางเว็บมีลูกค้าเข้าชมอาทิตย์ละ 400-500 คน เดือนหนึ่งประมาณ 1,500 คน ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 84% ซึ่งที่เหลือก็เป็นลูกค้าเก่าที่แวะเวียนเข้ามาชมเว็บไซต์อยู่เสมอ

ราคาเว็บไซต์ที่ผมเสนอไปนั้นถือว่าไม่แพงเลยสำหรับผลที่ได้รับ ถูกกว่าการจ้างพนักงานเงินเดือน 15,000 หรือ 20,000 บาทเป็นเวลา 1 ปีเสียอีก
แต่กลับได้ลูกค้าและรายได้เข้ามาเรื่อยๆ เพียงลงทุนแค่ครั้งเดียว

11
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ คุณภาพระดับมืออาชีพ ;D

12
ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เสมอครับ ตอนนี้เว็บไซต์ Fullmoonhiil กับ Trat-guesthouse.net เข้าไม่ได้แล้ว เพราะไม่ได้ต่อสัญญาน่ะครับ

ขอบคุณครับ  :)

13
Graphic Design, Web Design & IT / Re: Google +1
« เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 10:24:03 PM »
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ครับ
ขอขอบคุณที่นำมาบอกกล่าวกันครับ

14
ตัวอย่างรายงานการทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ใน Google

การค้นหาของเว็บไซต์ www.chillkan.com

**การจัดอันดับของ Google.co.th**
- คำค้นหา ทัวร์กาญจนบุรี อยู่ในอันดับที่ 1 หน้าแรก

การค้นหาของเว็บไซต์ www.studio-yimchang.com

**การจัดอันดับของ Google.co.th**
- คำค้นหา รับวาดภาพประกอบ อยู่ในอันดับที่ 2 หน้าแรก

การค้นหาของเว็บไซต์ www.spkdgroup.co.th

**การจัดอันดับของ Google.co.th**
- คำค้นหา พื้นสนาม อยู่ในอันดับที่ 1 หน้าแรก
- คำค้นหา รับทำพื้นสนาม อยู่ในอันดับที่ 1 หน้าแรก

15
มันทำให้นักพัฒนา พักเขียนเว็บอย่างเราๆ ลำบาก
ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ช้า เพราะคนที่ยังยึดติดอยู่กับการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน่แหละ

16
ดูแล้วนึกถึงเว็บไซต์ในสมัยก่อนเลย
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ทำเยอะๆ ครับ เดี๋ยวจะได้อะไรแปลกๆ เพิ่มขึ้นอีก อิอิ

18
watana-design | รับทำเว็บไซต์, ออกแบบ website, โปรโมทเว็บไซต์

รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาถูก หน้าตาสวยงาม มีคุณภาพ เข้าชมง่าย เป็นที่จดจำ

นอกจากจะรับทำเว็บไซต์ หรือออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามแล้ว เว็บที่ทำก็มีโครงสร้างที่เป็น SEO Friendly สามารถค้นเจอ และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมได้โดยง่าย

ใน ปัจจุบันนี้การจะมีเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญคือเว็บที่ทำขึ้นมานั้น ได้สร้างรายได้เพิ่งขึ้นให้แก่เจ้าของเว็บไซต์หรือไม่ การที่เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นมา แล้วได้มีผู้เข้าชมรึเปล่า ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทาง watana-design ได้ให้ความสำคัญ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเว็บที่ทางเราทำขึ้นจะมีผู้เข้าชม และมีผู้รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ท่านสามารถเข้าชมผลงานได้ที่ Web design by watana-design

นอกจากการมีเว็บไซต์ที่สวยงาม และองค์ประกอบที่สำคัญต่อการค้นหาแล้ว
โฮ สติ้ง หรือพื้นที่เว็บไซต์ ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เว็บติดในอันดับการค้นหาได้ เว็บที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องช้า หรือล่ม จะเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชมอีกทางหนึ่ง
ซึ่งโฮสติ้งที่ไม่ดีนั้น จะทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้เข้าชม ทำให้จำนวนผู้เข้าชมลดจำนวนลง และการเข้ามาหาข้อมูลของ บอท ของเว็บค้นหาต่าง เพื่อการจัดอันดับเว็บไซต์ก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกัน

ทางเราจึงขอนำเสนอเว็บโฮสติ้งที่มีคุณภาพ มีความเสถียร รวดเร็วต่อการเข้าชม
ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ Hosting by watana-design

สนใจสามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่่ email :
โค๊ด: [Select]
sale@watana-design.com
 :)

หน้า: [1]

©HardcoreGraphic.com All rights reserved